Del siden

Skovlunde den. 03.10.2023

Kære Beboere.

Husk at der er Informationsmøde tirsdag den 7 november kl.18.30 - 20.00 Skovlunde kirke, Lundebjerggårdsvej 3A 2740 Skovlunde

Skovlunde den 03.04.2022

Kære beboere.

Der er delt husorden og parkeringsvedtægter ud i postkasserne til alle beboere. Der var flere forslag som blev stemt ind på afdelingsmøde 2021.

Husorden:

3.AFFALD

3.1

HAVEAFFALD MÅ IKKE KOMME I CONTAINERE ELLER DAGRENOVATIONEN.

Parkeringsvedtægter:

MOTORCYKLER OG KNALLERT 45 SAMT KNALLERT 30 SKAL PARKERES PÅ DE DERTIL INDRETTEDE MC-PLADSER, OG IKKE PÅ FORTOVET ELLER I PARKERINGSBÅSENE FOR BILER, EJ HELLER OP AF BYGNINGEN. EN HVER FORM FOR PARKERING SKAL VÆRE INDE FOR EN DERTIL INDRETTET PARKRINGSBÅS.

Venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen AAB 107

Boligforeningen_AAB_Urafstemning_afdeling_107_-_Hold_af_maks_to_katte underskrevet (1)

Beboer-info

 

Parkeringstilladelser 2022.

Fornyelse af parkeringstilladelser for 2022, vil finde sted,

Tirsdag den 11. januar 2022 kl. 17.00-19.00

Onsdag den 12. januar 2022 kl. 17.00-19.00

I beboerlokalet, i kælderen nr. 90

Husk

Registreringsattest og sygesikringsbevis som gyldig legitimation.

Der skal ikke medbringes betaling, da det bliver trukket over huslejen.

Hvis man ikke for gjort det ind for tidsrummet bliver ens parkeringstilladelse slettet.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen afd. 107

 

Bestyrelsen opfodrer alle til at læse vaskeri reglerne som hænger i alle vaskerum. 

NYE VASKERIER!!!!

Kære beboere i afd. 107.

Vores inspektør, Jesper Jensen, har arbejdet hårdt på at finde pengene i vores budget til nye vaskerier.
Og dette er lykkes ham.
Opstart vil være i 2020 og stå færdigt i foråret 2021.
Både vaskemaskiner og tørretumblere vil være med minimal støj, og andet nyere teknologi.
Der vil blive delt info ud i postkasserne når vi ved mere.

INGEN HUSLEJESTIGNING!!!!!!!!!!!!

Vi i bestyrelsen, takker vores inspektør, Jesper Jensen, for det gode arbejde, han gør her i afd. 107.

Mange hilsner
Bestyrelsen afd. 107

Vigtig info 👀👀
De retningslinjer der er blevet udstedt fra AAB om at åbne klubber, herunder beboerlokalet, er stadig ikke optimale for afdeling 107. Så bestyrelsen tager ingen chancer ved at åbne. Vi skal passe på hinanden i denne tid hvor vi har Covid-19 som stadig rører på sig. Der vil derfor fortsat være lukket i afdelingens fælles lokaler.
Husk at bestyrelsen er på ferie i Juli.

I ønskes alle en god sommer ☀️

Venlig hilsen Bestyrelsen afd. 107

Bestyrelsen har oprettet en ny facebook-side 

AAB afd. 107

Bestyrelsen kan nu byde jer velkommen i en ny facebook-gruppe for afdelingens beboere.

Her kan man stille spørgsmål til bestyrelsen og kommunikere positivt beboerne imellem.

Vh. Afdelingsbestyrelsen i afd. 107

 INFO TIL AFD. 107


Da alt er lukket ned på grund af den forfærdelige coronavirus,


vil alt info fra Aab og bestyrelsen hængt i opgangene, samt på vores hjemmeside


www.aab107.dk


Er der akut info står det under 'akut' på hjemmesiden.


Ydeligere er info også i glasmontre ved afd. kontoret nr 14.Der vil blive sat skraldeposer foran opgang nr 14 i tidsrummet, 11.00-12.00.


Vi skal ikke udsætte vores gårdmænd for smitte, så kontakt dem på deres telefoner.


Nummerene er hængt op på opslagstavler i opgangene.Flere har ønsket mere rengøring i opgangene - det er vi ved at undersøge, om dette kan lade sig gøre hurtigst muligt.


Så evt smittefare kan nedbrydes.Nogle beboere har taget initiativ til at hjælpe hvis nogle beboere bliver syge, og dermed har brug for hjælp.


Der er hængt sedler op i opgangene, ved opgangs døren med telefon nummer og info.


Dette er et super godt initiativ.

Vi skal hjælpe, og passe på hinanden.

MVH 

Afdelingsbestyrelsen Aab107

Coronavirus og leje af beboerlokale.


I går D. 12.03.2020 opfordrede statsministeren os alle til at passe på hinanden. I lyset af smittefaren ved Corona skal vi stå sammen men ikke være sammen.
Derfor må vi beklageligvis meddele, at aftalen om leje/brug af fælleslokale annulleres.
 
Det er naturligvis ikke med vores gode vilje, men skyldes gårsdagens udmelding fra myndighederne og ud fra et alment sundhedshensyn.
Vi skal beklage de ulemper det måtte give.
 
Vi følger udviklingen på tæt hold og følger myndighedernes anvisninger.
 
Vi håber, I har forståelse for den ekstraordinære situation.

MVH 
Afdelingsbestyrelsen Aab107

                OBS 

Vi beklager meget, at vi ikke har fået de nye tider i beboerlokalet med i afdelingsreferatet 2019.

Det kan benyttes.

Mandag -Lørdag kl. 08.00 - 20.00

Søndag kl 10.00 -18.00

Venlig hilsen

Bestyrelsen

OBS OBS OBS

 

Vi beklager at referatet fra vores årsmøde 2019, desværre er forsinket. 
Dette skyldes at vi skulle have undersøgt nogle spørgsmål fra årsmødet 2019,
som vi synes var vigtige, kom med i referatet. 

Referatet fra årsmødet 2019, vil være tilgængeligt, inden for de kommende dage i postkasserne. 

Bestyrelsen Aab 107 

1 oktober 2019

ORDINÆRT AFDELINGSMØDE

Til beboerne i afdeling 107

Skovlunde, den 

25

/0

7

 201

9

INDKALDELSE TIL ORDINÆRT AFDELINGSMØDE

I henhold til boligforeningens vedtægter § 14 indkaldes til ordinært afdelingsmøde

Mandag den 02. september 2019 kl. 18.30

Skovlunde Kirke

(Pejsestuen)

Lundebjerggårdsvej 3 A

2740 Skovlunde

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmeudvalg

3. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde 

4. Regnskab - til orientering 

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag:

6. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år

7. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter

8. Eventuelt

Har du forslag som skal behandles på møde den 02. september 2019

Hvis du har forslag. Skal bestyrelsen modtage det senest 14 dage før møde, dvs. 

Senest den 16. august 2019. Forslags skal I bestyrelse postkassen ved nr.90.

Endelig dagsorden omdeles 8 dage før årsmødet.

Du skal begrunde dit forslag. Og hvis det medfører en udgift for afdelingen, skal prisen så vidt mulig oplyses I forslaget, så den er kendt, inden der kan træffes en beslutning.

Hvad er afdelingsmødet- og hvem kan deltage? 

Boligforeningen AAB er en almen boligforening, hvor beboerne har indflydelse på, hvordan afdelingen skal udvikle sig. Det er derfor ved at deltage på afdelingsmødet, at du kan få indflydelse på, hvordan det skal være at bo i afdelingen. 

Afdelingens boliglejerer og disses myndige husstandsmedlemmer har adgang og stemmeret på afdelingsmødet. Hver husstand har 2 stemmer, uanset husstandens størrelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Husk sundhedskort, som dokumentation.

Vi håber at se mange beboere til mødet. 

Venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen

Aab107

                                                   
                                                       15 Maj 2019
                                OBS OBS OBS  

Til vores årsmøde, 2018, blev det vedtaget at grillpladserne ved pergolaerne skulle flyttes, til den anden ende af gårdene.
Så det er IKKE tilladt at grille ved pergolaerne.
Grillene er ved at blive sat op hvor man må grille.
Da første gården(Fra stationen) har så lille en plads, er der sat grill op, omme på bagsiden af huset.
God grill sæson.

Mvh
Afdelingsbestyrelsen Aab 107

Ekstraordinært beboer møde d. 29.04.2019

Dagsorden:
Velkomst
Valg af dirigent
Valg af stemmeudvalg
1. formand for 1 år
2. bestyrelsesmedlem for 1 år
3. bestyrelsesmedlem for 1 år
4. bestyrelsesmedlem for 2 år
5. suppleant for 1 år
6. suppleant for 1 år

Kim lønberg byder velkommen, og fortæller om hvad der er på dagsorden og at det er dejligt at se så mange fremmødte.
Kim lønberg, spørg om nogen vil være dirigent, da ingen stiller op, er Kim Lønberg selv dirigent.
Ziga bliver valgt som referant.
Stemmeudvalg, skal vælges og der er 4 som melder sig, det er:
Line Lundebjerggårdsvej 38
Christine Lundebjerggårdsvej 34
Michael Lundebjerggårdsvej 64
Bjørn Lundebjerggårdsvej 36.
Da disse er valgt starter mødet og Line informere om at der bliver optaget to steder inkl vores egen optagelse af mødet som Kim Lønberg står for.
Der skal vælges en ny formand, og Lene Enna er den eneste kandidat så Lene bliver valgt som formand.
Der er 4 kandidater til bestyrelsesmedlem 1 år x2 stk.
Der er Kim kruse, Pernille og Natasja og Thomas.
De får alle mulighed for at præsentere sig selv.
Kim Kruse er tidligere gårdmand i blokhaven, og han vil gerne gøre en forskel for vores beboere.
Pernille nævner at hun kender den tidligere bestyrelse, og hun kunne godt tænke sig at være de friske øjne i den nye bestyrelse.
Natasja vil gerne være bestyrelsesmedlem for at kunne hjælpe vores beboere.
Og til slut Thomas, som arbejder på skovlunde Nord skolen.
Han vil gerne have friske øjne på regnskaber, økonomi og være en stor del til at træffe de rigtige beslutninger.
Og resultatet lyder:
17 stemmer på Natasja
48 stemmer på Pernille
42 stemmer på Kim
9 stemmer på Thomas
Så Pernille og Kim bliver valgt ind som bestyrelsesmedlem, for 1 år hver.
Kim lønberg spørger nu Nastaja og Thomas om de vil være suppleant hver for 1 år og det vil de gerne.
Så skal der vælges bestyrelsesmedlem for 2 år, og den eneste som stiller op, er Glenn Enna.
Glenn Enna bliver valgt for 2 år, som bestyrelsesmedlem.

Lene takker af, og fortæller at hun vil gøre alt hun kan for at være en god formand og for at hjælpe vores beboere i fremtiden på bedst mulige måde og takker forhenværende bestyrelse for et godt arbejde.

 Godt fremmødt og tak for et godt møde.
Bestyrelsen kan træffes til beboertime d. 6.5.2019 fra 19-20 i beboerlokalet opgang 90 ved kælderen.

Hilsen Afdelingsbestyrelsen Aab 107.

24 marts 2019

 

Bestyrelsen er i gang med at revidere vores grill reglement, som ligger klar til afstemning på årsmødet.

indtil da er det bestemmelserne i husordenen der gælder.

det er vedtaget på sidste årsmøde, at der ikke må grilles i enderne under perkolaerne, derfor vil vores grille blive opstillet omkring midten af gårdene.

Update på fiber 12 marts 2019

Waoo har d.d. omdelt bestillings seddel
HUSK at gemme bestillings seddel, til I har valgt.
Fra 1/8-2019 bliver der trukket kr. 99 pr.måned over huslejen.
Det ville da være ærgerligt, at betale og intet få for pengene.
Mediegruppen/Waoo vil indkalde til info aftener, hvor vi vil være behjælpelige med bestillinger mm.

Opdatering på fibernet installation, marts 2019


Waoo vil i april / maj sende bestillings materiale ud til alle beboere. Så der er til til at beslutte sig for, hvad man skal bruge, inden sommerferie mm.
Forventet opstart er 1/8-2019

 

Nyhedsbrev februar 2019

 

Afstemningen angående nye vaskerier, er blevet suspenderet p.g.a. fejl på stemmesedlerne, der vil snarest muligt blive etableret en ny afstemning.

Bestyrelsen har valgt at trække sig fra Nabohjælp på facebook, kontakt til bestyrelsen kan fra d.d. foregå på følgende tre måder.

Formanden kan træffes på telefon hver mandag ml. kl. 19-20
Bestyrelsen kan træffes I beboertimen, den første mandag I måneden ml. kl. 19-20 I beboerlokalet.
Og på mail, via vores hjemmeside aab107.dk under kontakt.

Bestyrelsen arbejder videre med nye tiltag, og al information fra bestyrelsen, vil blive lagt på hjemmesiden under seneste nyt, og samtidigt udkomme som nyhedsbrev.


Bestyrelsen
AAB afd. 107

 

Seneste nyt fra AAB 107

02-Marts-2018

Obs obs obs

Angående kolde lejligheder.

Vi I bestyrelsen og AAB er I gang med en minehelhedsplan der omfatter nyt tag, nye vinduer, isolering af murene og elektrisk udsugning på badeværelset og I køkkenet.

Dette er et rimeligt stort projekt, og tager nok et sted mellem fem og syv år. Først skal planlægnings arbejdet klares og så kan en EU licitation igangsættes, dette tager formentlig mellem et og tre år. Når arbejdet så opstartes, tager det et sted mellem to og tre år at udføre arbejdet da meget skal laves.

Det vil medfører en huslejestigning som FØRST træder I kraft når arbejdet er udført.

I mellem tiden opfordrer vi alle til hyppig udluftning så vi undgår svampedannelser og frosne vinduer.

Vi kan takke vores tidligere administrator Skovlunde Park for at der ingen vedligeholdelse er udført I de sidste mange år og tilbage I 2004 blev der opsat nye køkkener som blev lavet billigst muligt og uden nødvendig isolering.

Har man I disse frost tider, frosne vandrør kan man henvende sig til vores ejendomskontor og så vil AAB prøve at afhjælpe problemet så godt som muligt.

06-November-2017

Afstemning ang. afgivelse af jord til afd. 47

OBS OBS OBS

Angående afstemning om afgivelse af jord til afd. 47.

Da der har været klager over at materialet hang ud af vores postkasser vil der i morgen tirsdag d. 7 november blive omdelt nyt stemmemateriale og gule stemmesedler
(Kun gule stemmesedler er gyldige ved afgivelse af stemmer)

Den nye afstemnings periode vil løbe fra d. 7-16 november kl. 12
.
Er der en eller to beboere der vil overvære stemme optællingen kan de møde op på vores ejendomskontor 16 november kl 12 og køre med til AAB på Svend Aukens plads og ved selvsyn se at der ikke foregår valg svindel.

Nabohjælp
Nabohjælp
Loppemarked
D.07.09.2014
Loppemarked D.07.09.2014
Ejendomskontor
Ejendomskontor
Beboerlokale
Beboerlokale
Grønnehaven
Grønnehaven