Parkeringsreglement pr. 6. juni 2022. 

Der er et meget begrænset antal parkeringspladser til rådighed og det er derfor nødvendigt at have et regelsæt der giver de bedste muligheder for at alle beboere kan parkere deres egen bil/motorcykel på området. 

Der udstedes derfor KUN 1. stk. parkeringstilladelse pr. lejemål, hvad enten der er tale om en midlertidig eller en permanent parkeringstilladelse. 

Der udstedes KUN tilladelser

-  Hvis ejeren eller brugeren af bilen har folkeregister adresse i AAB Afdeling 107

-  Til Leasing/lejebil*

-  Til delebil**

-  Til firmabil der er frikøbt til privatkørsel og som samtidigt har bruger registreret

-  Til biler med en totalvægt på under 3500kg 

Kravene for at få udstedt en parkeringstilladelse er. 

Der skal fremvises, registreringsattest samt sygesikringsbevis Adressen på sygesikringsbeviset SKAL være i AAB-afdeling 107

Navn på registreringsattesten og sygesikringsbeviset skal være enslydende

*Der fremvises i stedet for registreringsattest en lejekontrakt på bilen, samt sygesikringsbevis, hvorpå lejers navn fremgår som lejer eller bruger.

** Der udstedes kun parkeringstilladelse til delebil hvis bilen er indregistreret på en adresse i AAB-afdeling 107 

Tilfælde hvor der IKKE kan udstedes en parkeringstilladelse er. 

Hvis enten bruger eller ejer allerede har 1 bil med tilladelse i AAB-afdeling 107 , eller hvis adressen hvor ejer eller bruger bor, i forvejen har fået tildelt en tilladelse.

Hvis bilen er en firmabil og ikke er købt fri til privatkørsel. Hvis køretøjet har en totalvægt over 3500 kg

Handicappladser 

I AAB-afdeling 107 vil vi gerne have gode forhold for beboerne og der etableres derfor over tid handicappladser (ikke personligt dedikerede) i alle tre gårde samt på dråben. Der sigtes efter at have i alt 8 handicap pladser til rådighed (personligt dedikerede + ikke dedikerede) disse ikke-dedikerede pladser vil blive etableret på de mest hensigtsmæssige pladser i forhold afstand til opgangene i gårdene. 

Oprettelse af dedikeret handicapparkeringsplads. 

Hvis man har et handicap kort, kan man ansøge om at få en dedikeret handicapplads tæt på sin bolig.

Når man ansøger om dette, er det nødvendigt at godtgøre årsagen til at man har brug for en dedikeret plads, og dermed ikke kan bruge en ikke-dedikeret handicapplads.

Herefter vil der på det næstkommende bestyrelsesmøde af bestyrelsen blive taget stilling til hvorvidt at en ansøgers handicap er af en sådan karakter at det er nødvendigt at anlægge en personligt dedikeret handicapplads, eller om der vil kunne bruges en ikke dedikeret plads til formålet.

Denne beslutning er alene den siddende bestyrelses og vil kun blive taget op til overvejelse hvis der er forværrende omstændigheder hos den pågældende ansøger der godtgør dette.

Hvis man har fået tildelt en dedikeret plads, efterfølgende får det bedre og ikke længere har behov for at ens plads skal være dedikeret, kontaktes bestyrelsen hvorefter pladsen nedlægges og erstattes af en ikke dedikeret handicapplads.

hvis man på baggrund af henvendelser fra beboerne mistænker misbrug af denne ordning vil det udløse en henstilling fra bestyrelsen om at pågældende beboer godtgør behovet for en dedikeret plads. Hvis dette ikke overholdes vil pladsen blive nedlagt og en ikke-dedikeret plads vil i stedet blive oprettet. 

Midlertidige parkeringstilladelser 

Hvis man har en lånebil i forbindelse med reparation af egen bil, kan man få en midlertidig parkeringstilladelse i en periode på maksimalt 2 uger.

I dette tilfælde vil ens normale parkeringstilladelse blive sat i bero og dermed ikke være gældende førend at den igen er aktiveret. Dette skyldes at man kun kan have én gældende parkeringstilladelse pr hustand.

Der kan også gives en midlertidig tilladelse ved lån af bil, selvom at man ikke har en bil i forvejen. I dette tilfælde vil det max være i en periode på en uge. 

Diverse regler 

Man vil uden tilladelse, og med p-skive indstillet kunne parkere op til 4 timer i gårdene samt hele dråben samt Anlæggelse af 20 midlertidige p-pladser mellem Torvevej og Lundebjergårdsvej 26-30.

Motorcykler og Knallert45 samt Knallert 30 SKAL parkere på de dertil indrettede MC-pladser, og ikke på fortovet eller i Parkeringsbåsene for biler, ej heller op af bygninger. En hver form for parkering skal være inde for en dertil indrettet parkeringsbås. 

Udstedelse af tilladelser 

Udstedelse af parkeringstilladelser foregår normalt en gang om året i januar måned

Ved ønske om ny parkeringstilladelse skal man via e-mail tage kontakt til den parkeringsansvarlige, for at aftale udstedelsen.

Glenn Enna gen.aab107@aab.dk 

I e-mail skal der være et billede af registreringsattesten på bilen samt et billede af ens sundhedskort/sygesikringsbevis (dæk evt. cpr-nummer over) Der kan forekomme, en ventetid på mellem 3 til 14 dage. 

Priser : 75 kr. 

Priser for både permanente og midlertidige p-tilladelser er vedtaget på afdelingsmødet. Hvis man skifter bil og skal have ændret sin parkeringstilladelse skal der betales igen.

Den til en hver tid SENESTE afstemning på afdelingsmødet den gældende angående priser på parkerings tilladelser. Prisen kan til en hver tid oplyses af afdelingsbestyrelsen.

Afdelingsbestyrelsen skal når en ny pris vedtages sende den nye pris ud til beboerne. 

Dispensation: 

Der ydes ingen former for dispensationer, i forhold til ovenstående regler.

Hvis der opstår tvivlsspørgsmål afgøres disse til en hver tid af den siddende afdelingsbestyrelse i Afdeling 107. 

 

Q park står for opsyn med vores parkeringspladser

Del siden