referat bestyrelsesmøde 10-01-2023

referat bestyrelsesmøde 28-11-2022

referat bestyrelsesmøde 26-10-2022

Del siden

referat bestyrelsesmøde 08-06-2022

referat bestyrelsesmøde 03-05-2022

referat bestyrelsesmøde 06-04-2022

referat bestyrelsesmøde 08-03-2022

referat bestyrelsesmøder 13-02-2022

referat bestyrelsesmøde 10-01-2022

 

Skovlunde d. 31-08-2021

 

Indkaldelse til bestyrelsesmøde

I afdelingsbestyrelsen 107

Tirsdag den 31. august kl. 18:00 -21:00               

                         

Dagsorden:

1. Velkommen

2. Valg af ordstyrer/ Valg af referent

3. Godkendelse af referat

4. Formandens meddelelser / Nyt fra AAB

5. Meddelelser fra QPARK / Minihelhedsplan - Bygherremøde

6. Meddelelser fra beboerlokalet / Gårdmiljø

7. Hjemmesiden m.m.

8. Næste møde

9. Eventuelt

 

 

Dagsorden:

                                  Tilstede Kim Kruuse, Glenn Enna, Lene B. Enna.

                                     Afbud fra Ziqa Christensen og Pernille Jørgensen.

 1. Velkommen

        Formand Lene B. Enna byder velkommen.

2.     Valg af ordstyrer: Kim Kruuse

        Valg af referent: Glenn Enna

3.    Godkendelse af referat:

       Godkendt

4.    Formandens   meddelelser / Nyt fra AAB

       Repræsentantskabsmøde den 25/8 2021, Glenn og Lene deltog, det var et langt møde, da der ikke har været      

       noget møde siden Covid-19 lukkede Danmark ned, der var mange valg i de forskellige udvalgene.

       AAB har fået nyt logo. Referatet bliver lagt ud på hjemmesiden.

       Møde med Christian Høgsbro, efter han havde været til møde med Ballerup kommune.

       Vi havde en god snak om hvad der rørte sig i afd. 107. Vi har desværre mange unge som holder til på afd.107

       område. Børn og beboer er utrygge, da der bliver handlet med hash, og udefrakommende færden i

      Kæderne, hvor der desværre også har været en del indbrud.  AAB / Ballerup kommune, SSP og bestyrelsen

      tager på en trygheds tur i afdelingen, for at se hvordan afd.107 kan blive trygt at bo i.

      Vi har mange klager fra beboer i afdelingen, som desværre har en hård tone over for hinanden.

     Så der vil blive lave en velkomst folder, hvor der vil stå de vigtigste ting i, så som beboere adfærd når man

     flytter ind i afd.107, samt parkeringsreglementet, m.m.

 

         

     Forslag til afdelingsmøde den 20/9 2021, fra AAB og bestyrelsen, nøgle brikker på alle kælderdøre,

     overvågning, styning af træer ved Torvevej/ Ballerup Boulevard, knallert 30 skal stå sammen med

     motorcykler, knallerter 45, fri sæbe i vaskerierne.

     

                          5.    Qpark / Helhedsplan.

                                 Mange nye beboer er flyttet ind, og ønsker p-tilladelse, men en del har svært ved at holde en ordentlig tone

                                 og læser parkeringsreglementet som bliver udleveret når man flytter ind.

                                 Helhedsplanen:

                                 Landsbyggefonter er ude at se lejligheder i afd. Med henblik på helhedsplan.

                          6.    Beboerlokalet:   

                                 Beboerlokalet kan igen lejes.

                                 Bestyrelsen sidder i beboerlokalet den 1. mandag i måneden fra kl. 19.00-20.00.

                          7.    Hjemmesiden:

                                 Der er ikke nået nyt.

                          8.    Næste møde den 6/9 2021.10.12

                          9.    Eventuelt: Der er Ikke noget eventuelt.

                                 Mødet sluttede kl.21.00

 

                                                                                            Tak for et godt møde.

                                                                       Venlig hilsen

                                                     Formand Lene B. Enna AAB 107

Indkaldelse til bestyrelsesmøde

I afdelingsbestyrelsen 107

Torsdag den 20. april kl. 18:00 -20:00

 

Dagsorden:

Tilstede er Lene, Glenn, Kim, Pernille, Ziga

1. Velkommen

Formanden byder velkommen.

 

2. Valg af ordstyrer/ Valg af referent

Pernille skriver referat.

 

3. Godkendelse af referat

Referat godkendt.

 

4. Formandens meddelelser/ Nyt fra AAB

Vi skal have afskærmning mellem afd. 47 og 107. Alt hvad der er blevet fjernet og ødelagt ynder byggeriet vil vi have erstattet. Meget af det der er fjernet (hegn/buske/græs) fra afd. 107, er blevet fjernet uden tilladelse. Der skal også findes en løsning for de beboere der bor lige ud til de nye rækkehuse. De beboere der bor ud til rækkehusene, er blevet lovet en afskærmning, og det har de ikke fået.

 

5. Meddelelser fra QPARK / Minihelhedsplan – Bygherremøde

Minihelhedsplanen vil vi have lavet om til en helhedsplan så vi kan få tilskud til renovering/istandsættelse. Info skal ud til beboerne.

Der er købt ind til at optegne striber på parkeringspladsen.

Der står nogle penge på vores parkeringskonto, 68.259kr. (og beløbet stiger løbende), som bestyrelsen vil se om kan gå til velgørende formål, eller til noget i afdelingen til glæde for beboerne.

6. Meddelelser fra beboerlokalet / Gårdmiljø

Der skal males og gøres hovedrent i beboerlokalet.

7. Hjemmesiden m.m.

Ingen bemærkninger

8. Næste møde

18-5-2021 kl. 18-20.30

 

9. Eventuelt

Ingen bemærkninger

 

Referat af bestyrelsesmøde I afdelingsbestyrelsen 107.

 

Ser frem til et godt møde.

Venlig hilsen

Formand: Lene Enna AAB 107

Indkaldelse til bestyrelsesmøde

I afdelingsbestyrelsen 107

Torsdag den 18. marts kl. 10:00 -12:00

Dagsorden:

1. Velkommen

2. Valg af ordstyrer/ Valg af referent

3. Godkendelse af referat

4. Formandens meddelelser/ Nyt fra AAB

5. Meddelelser fra QPARK / Minihelhedsplan - Bygherremøde

6. Meddelelser fra beboerlokalet / Gårdmiljø

7. Hjemmesiden m.m.

8. Næste møde

9. Eventuelt

 Referat af bestyrelsesmøde I afdelingsbestyrelsen 107.

                         

                         

Dagsorden:

 

Tilstede er Lene, Glenn, Kim, Pernille, Ziga og Inspektør Jesper.

 1. Velkommen:

Formand Lene byder velkommen.

 

 1. Valg af ordstyrer: Lene

Valg af referent: Ziga

 

 1. Godkendelse af referat:

Godkendt

 

 1. Der har været lidt udfordringer i forhold til vaskerierne, sletning af tider og blokering af adgang.
  Inspektør Jesper og bestyrelsen har i fællesskab, gjort hvad vi kunne for at få løst de udfordringer der har været i de nye vaskerier, som beboerne har haft. 
  Hvis der er problemer fremadrettet, så skal ejendomskontoret kontaktes.
  Det er vores inspektør og ejendomskontoret som står for vaskerierne og ikke bestyrelsen.
  Vi er blot i dialog med Nortec, for at hjælpe, så det hele går hurtigere.

  Inspektøren Jesper vil undersøge, hvornår Fibia aftalen løber til.
  Vi har en masse ældre som ikke benytter internettet, og dermed er de tvunget til at betale 1200,- om året og det er ikke rimeligt at det skal være tvunget.

  Vi er ved at undersøge omkring storskrald og afd. 106.
  Afd. 106 skal bygge rækkehuse og dermed kommer de til at mangle plads til deres storskrald, så Inspektør Jesper er ved at undersøge mulighederne med hensyn til en økonomisk aftale.

  Træerne ud mod Torvevej. Kommunen siger det er vores træer og vi mener det er deres.
  Dermed har vi valgt at få en landmåler ud, og måle hvor skellet går.
  Dette er blevet besluttet at det bliver en landmåler, som ikke har tilknytning til Ballerup kommune.

Nogle af træerne er gået ud, og skal fældes.
Vi vil ikke betale for fældning af træerne, hvis det viser sig at det ikke er vores område.

 1. Organisationsbestyrelsen i AAB, har godkendt at vi kan sendt urafstemning ud til afdeling 107 beboer. Så minihelhedsplanen kan blive laves til en helhedsplan, så der kan søge økonomisk støtte, fra landsbyfonden og andre fonder.
  Dette er for at vi ikke skal få en høj huslejestigning, med de byggeprojekter vi har i kommende tid.
  Ingen meddelelser fra Qpark.  

 

 1. Ingen meddelelser fra beboerlokalet.
  Bord og bænke skal fjernes fra græsarealet i gårdene, så vores gårdmænd, ikke skal løfte på bordene, når de skal slå græs. Så vores gårdmænd kan holde i mange år.
  Bord og bænke sæt som står på græsareal, bliver sat hvor der er fast underlag.
   

 

 1. Vores hjemmeside er under redigering, men vi satser på at den er oppe og køre ordentligt efter påske 2021.
 2. Næste møde:

20.4.2021 kl. 18.00-21.00

10. Eventuelt:
      Der er intet under eventuelt.

       Vi slutter mødet 12.46

Ser frem til et godt møde.

Venlig hilsen

Formand: Lene Enna AAB 107

Skovlunde den. 

09-02-2021

Indkaldelse til bestyrelsesmøde

I afdelingsbestyrelsen 107

Onsdag den 09. februar 2021 kl. 10.00-12.00

Dagsorden:

1. Velkommen

2. Valg af ordstyrer/ Valg af referent

3. Godkendelse af referat

4. Formandens meddelelser

5. Meddelelser fra QPARK

6. Meddelelser fra beboerlokalet

7. Nyt fra AAB (mini helhedsplan)

8. Næste møde

9. Eventuelt

 Referat af bestyrelsesmøde I afdelingsbestyrelsen 107.

Dagsorden:

Tilstede er Lene, Glenn, Kim, Pernille, Ziga og Inspektør Jesper, Pernille forhindret.

1. Velkommen:

Formand Lene byder velkommen. 

2. Valg af ordstyrerGlenn

Valg af referentZiga

3. Godkendelse af referat:

Godkendt

4. 

Formandens

/inspektør 

Jespers

 meddelelser:

Vores inspektør, er i dialog med sæbeforhandler til vores vaskerier, for at finde en løsning på sæbe til vores nye maskiner. Sæbe i maskinerne er pt en prøve. De første seks måneder er en 

gratis, 

og derefter skal det på afstemning til årsmøde. 

Der er sæbe, skyllemiddel, blegemiddel, afspænding, og rensemiddel til fri afbenyttelse de første seks måneder. Der er også mulighed for at bruge sine egne sæbeprodukter. 

Der kommer 4 vaskemaskiner og 2 tørretumblere i hvert vaskerum. 

Jesper har fået forhandlet sig frem til to års tilsyn fra fabrikken. 

Der vil blive udlevere

t

en

 vaskebrik pr lejlighed. 

Mister man sin vaskebrik, bliver den mistede vaskebrik deaktiveret og ny bliver aktiveret. 

Lov og vedtægter, skriver at man skal være 16 år for at vaske

 i vaskerierne.

Dette står desværre ikke i vores gamle vedtægter men er tilføjet på sedler i vaskerier

, og bliver lagt ind på 

hjemmesiden.

Der kommer en lille instruktion video, hvordan maskinerne bruges, og denne video vil være til at finde på vores hjemmeside, 

når vaskerierne er færdig lavet.

Vi arbejder på at beplantning 

samt

 hegn 

mm.

 afd.47og , i afd.107`s skel.

 ind mod de nye rækkehuse

Der er kontakt til diverse firmaer grundet jorden

, ikke er tilfredsstillende, efter afd.47 har gravet r

ør 

ned.

Det 

skal ordnes ordentligt med en tromle. 

Med hensyn til træerne ud mod Torvevej. 

Arbejdes der på en løsning 

så vi kan komme det kriminelle miljø til livs. 

inde en løsning

på 

træerne. Det viser sig at det ikke er kommunens træer, men vores egne. 

Vi skal have valg på årsmøde angående overvågning og briksystemer. Vi har økonomi til det. 

Så vi kan få stoppet indbrud og uvedkommende i kælderene.

Vi har penge til at f

Der er en del knallerter herude som skal fjernes af ejerne

, da der ikke er nummerplade på.

Der holder en 

flere

 rundt omkring. 

Kim Kruse har snakket med kommunen angående lovgivningen, og det skal til årsmøde angående de knallerter som er her. Der skal stemmes angående parkeringsplads til knallerter. 

Så de kan komme væk fra husmuren. 

5. 

Meddelelser fra QPARK

Alle parkeringstilladelser er fornyet, nogle få har ikke meldt tilbage, og dermed har de mistet deres parkeringstilladelse. 

Beboerne som har handicap pladser bliver indkaldt snarest

, til en samtale, om deres behov er det samme stadig,

 men på grund af Covid-19 har dette ikke kunne lade sig gøre. 

Når

r ledige, vil der blive lavet, ikke dedikerede pladser. 

Til fri

 afbenyttelse

 for

 alle

, med

ar

 handicap 

skilt

, h

 fri mulighed for at bruge pladserne, så de ikke er dedikeret til en direkte beboer

.

 handicap pladserne blive

6. Meddelelser fra beboerlokalet/Gårdmiljø:

AAB/

Bestyrelsen 

holder

stadig

beboerlokale

/klubber

 lukket pga. Covid-19. 

Branddør er lukket fra opgangen n

ummer

 88 og der er sat en ny i den anden ende af beboe

r

lokalet. 

Til næste år, i julen, skal guirlanden ved Torvevej indgangen op og hænge igen. 

Der skal findes en løsning hvad angår lysene,

 men vi skal have flere guirlander op. 

Der skal lidt mere julepynt op. 

 så det ikke gener beboerne,

7. Nyt fra AAB / Minihelhedsplan  Bygherremøde:

Vi afventer materiale fra vores 

projektleder,

 Mette.

Og vi håber på at det bliver godkendt i OB bestyrelsen, så

 minihelhedsplanen kan blive til en helhedsplan

.

Det skal

 ud til urafstemning

 hos alle beboerne i afd.107,

 så vi ikke får den høje                                                                                                                                                             , som der er på planen nu. 

8. Næste møde:

18.03.2021 kl. 10.00-12.00

10

. Eventuelt

:

Der er intet under eventuelt. 

Vi slutter mødet 12.46

Ser frem til et godt møde.

Venlig hilsen

Formand: Lene Enna AAB 107

Skovlunde den. 14-10-2020   

 

 

Indkaldelse til bestyrelsesmøde

I afdelingsbestyrelsen 107

Onsdag den 14. oktober kl. 18:00 -21:00

Dagsorden:

1. Velkommen

2. Valg af ordstyrer/ Valg af referent

3. Godkendelse af referat

4. Formandens meddelelser

5. Meddelelser fra QPARK

6. Meddelelser fra beboerlokalet

7. Nyt fra AAB (mini helhedsplan)

8. Næste møde

9. Eventuelt

 Referat af bestyrelsesmøde I afdelingsbestyrelsen 107.

                     

                     

Dagsorden:

 

Tilstede er Lene, Glenn, Kim, Pernille og Ziga.

 1. Velkommen:

Formand Lene byder velkommen.

 

 1. Valg af ordstyrer: Glenn

Valg af referent: Ziga

 

 1. Godkendelse af referat:

Godkendt

 

 1. Formandens meddelelser:
  Ekstraordinært afdelingsmøde er aflyst, på grund af Covid-19 og sikkerheden omkring dette.

Der har været mange henvendelser på hærværk og utrygge situationer i afd. 107, og vi går videre med henvendelserne til kommunen, blandt andet.
Vores årlige julefest er aflyst på grund af Covid-19.
Der er mange problemer med Fibia, og det skal der findes en løsning på.
Der snakkes om en fælles klage.
 

 

 1. Meddelelser fra QPARK:

Vi skal have tilset alle handicap pladser, og vores beboere med handicap plads, vil blive indkaldt inden det nye år.

Bilen uden plader som holdt på dråben, er blevet fjernet.

Bumpene som er lavet, er lavet for beboernes børn og de svært gående ældre. De fungerer fint og de neddæmper farten, utrolig godt.
Dette er en midlertidig løsning, indtil gårdmiljøet skal renoveres.

 1. Meddelelser fra beboerlokalet:

Bestyrelsen fastholder stadig at beboerlokalet fortsat holder lukket pga. Covid-19.

 

 1. Nyt fra AAB / Minihelhedsplan – Bygherremøde:

Der bliver stadig arbejdet på mini-helhedsplanerne.

 

 1. Næste møde:

20-11-20.

10. Eventuelt:
      Bestyrelsen har ferie i hele december 2020.

 

Ser frem til et godt møde.

 

Venlig hilsen

                                                       Formand: Lene Enna AAB 107

Indkaldelse til bestyrelsesmøde

I afdelingsbestyrelsen 107

Onsdag den 12. august kl. 18:00 -21:00            

                     

Dagsorden:

 

Tilstede er Lene, Glenn, Kim og Pernille. Ziga er udeblevet.

 1. Velkommen:

Formand Lene byder velkommen.

 

 1. Valg af ordstyrer: Kim

Valg af referent: Pernille

 

 1. Godkendelse af referat:

Godkendt

 

 1. Formandens meddelelser:

Bestyrelsen har efter ferien fået et opsigtsvækkende brev fra en tidligere beboer. Dette brev virker alarmerende og efter at have læst det, kan vi bedre forstå hvorfor vi skal kæmpe og har bump på vejen. Vi er nødt til at gå dybere ind i sagen, og beboerne vil snarest høre mere om dette.

 

De træer der er syge i vores gårdmiljø bliver fældet.

 

Brandtilsynet skal kigge på branddøren i beboerlokalet. Den er placeret forkert i forhold til brandsikkerheden.

 

Vi er kommet godt i gang med en folder til beboerne. Vi har bestilt en fotograf som skal komme og tage nogle flotte billeder af vores afdeling til folderen.

 

Det bliver undersøgt hvad vi kan gøre i forhold til ladestation til el-biler i afdelingen.

 

Bestyrelsen har fået en nøgle til trækvognen, så det nu er muligt at låne den ud udenfor gårdmændenes arbejdstid.

                     

 1. Ekstraordinært afdelingsmøde afd. 107:

Der er indkaldt til ekstraordinært afdelingsmøde, da alle årsmøder er aflyst pga. Covid-10. Regnskabet er kun til orientering og er allerede godkendt af OB.

 

 1. Meddelelser fra QPARK:

Alle med handicappladser skal have handicapskilte synlige i bilen. Det koster 1590kr. i afgift hvis dette ikke overholdes.

Bilen uden plader som holder på dråben skal fjernes.

 1. Meddelelser fra beboerlokalet:

Bestyrelsen fastholder at beboerlokalet forsat holder lukket pga. Covid-19.

 

 1. Nyt fra AAB / Minihelhedsplan – Bygherremøde:

Der bliver stadig arbejdet på mini-helhedsplanerne.  

 1. Næste møde:

Tirsdag den 25/8-20.

10. Eventuelt

 

Ser frem til et godt møde.

 

Venlig hilsen

                                                       Formand: Lene Enna AAB 107

 

Bestyrelsesmøde


I afdelingsbestyrelsen 107


Tirsdag den 9. juni kl. 18:00 -21:00 Dagsorden:


1. Velkommen


2. Valg af ordstyrer/ Valg af referent


3. Godkendelse af referat


4. Formandens meddelelser


5. Nyt fra bestyrelsen


6. Meddelelser fra QPARK


7. Meddelelser fra beboerlokalet


8. Nyt fra AAB / Minihelhedsplan - Bygherremøde


9. Næste møde


10. Eventuelt


1. Lene byder velkommen til bestyrelsesmødet, og fortæller at grundet vi ikke har måtte holde møde på grund af  Covid-19, er vores nye inspektør, Jesper, med på mødet, med kort varsel.


De første 2 timer før dagsorden blev budget 2021 gennemgået , sammen med Jesper. Huslejestigning = 0% . Budget ser ellers rigtig fint ud. Lene takker alle medlemmer for fremmødet, og fortæller at det er godt at se os alle igen.

2.Tilstede er, Lene, Glenn, Kim og Ziga. Pernille er syg.


Kim er ordstyre og Ziga er referant.

3. Vi skal have urafstemning ud angående kattehold, som blev stillet til foreslag på afdelingsmødet år 2019, hvor der var problemer med optællingen.


Dette vil vores inspektør, Jesper, sørger for at undersøge.


Budgettet er gennemgået og det er fint.


Vores inspektør Jesper, er positivt overrasket, over vores budget i afdelingen. 


Bestyrelsen har været ude hos flere beboere angående klager i Corona tiden.


Vi er en parlematarisk bestyrelse og kan ikke hjælpe, udover at henvise videre til Team Jura.


Der har været problemer angående mageskift.


Dette er undersøgt og undersøges videre da der er uopklarede ting angående dette.


Vi arbejder stadig på at der kommer en løsning angående nye vaskerier, da Aab har valgt at lukke udbud, se info i nyhedsbrev, som kommer i postkasserne snarest.


Alle aktivitets klubber må gerne åbne, men grundet de mange regler der er sat, har bestyrelsen valgt ikke at åbne op for dem endnu.


Nyhedsbrev skulle have været ude i Maj-Juni men dette kommer først ud i Juni-Juli grundet Covid-19.


Bestyrelsen har lavet en facebookgruppe, som snart bliver lanceret, hvor man kan stille spørgsmål direkte til bestyrelsen.

5. Der er ikke noget nyt fra bestyrelsen.

6. Qpark og vores parkeringsansvarlig har forhandlet sig frem til 20% på alle afgifter, der bliver udstedet.


Derfor vil der komme en opgørelse fra første kvartal.


Fremadrettet vil opgørelsen komme en måned efter kvartal.


Der har været advarsler til handicap pladserne, da nogle af beboerne med handicap plads, har haft problemer med de små pladser, så de har været nødsaget til at holde på opmærknings striberne. Det er bestemt at de skal se bort fra dette.


Det er nævnt for Qpark at de ikke må holde på hjemmeplejens pladser, når de kontrollere vores parkeringsplads.


Der arbejdes på, en dato af opmærkning af striber.


Handicap pladsernes ejere skal indkaldes til en snak, om de stadig har behovet for handicap plads.


Dette vil blive i nærmeste fremtid


Det er påkrævet at handicap skilt SKAL være synligt i for- eller bagrude. Dette står også på skiltet foran pladserne.


Qpark vil gerne have dette overholdes.

7. Der er stadig lukket i beboer lokalet.


Vi venter med at lukke op, indtil der er nyt fra Aab om retningslinjer, som kan udføres, samt er der sommerferie nu.

8. Der har været møde med vores nye inspektør, Jesper Jensen.


Han er sat ind i de ting som der versere herude angående hængepartierne.


Og han er positivt indstillet på at få en god afdeling op og køre.


Angående minihelhedsplanen, har der været møde med arkitekter, og Mehdi stopper som projekt og drift kordinator, i vores afdeling.


Vi har fået en ny projekt og driftkordinator som har rigtig mange års erfaring, Mette Larsen.


Gaihede, vores rådgivende ingeniør, skal udarbejde nye byggematrialer, og vender tilbage.


Der skal laves bygningspakker med forskellige idéer, som der skal tages stilling til, på beboer møde.


Så vi opfordre, så mange som muligt at komme til dette møde.


Dato på mødet, vil komme snarest. 

9. Næste møde er sat til, Onsdag d. 8 Juli - 2020 kl. 16.00-18.00.

10. Der er intet på eventuelt.

Velmødt til næste møde.

 MVH


Afdelingsbestyrelsen Aab 107

 

 

Afdelingsbestyrelsen 107

Mandag den 10. februar kl. 18:00 -21:00         

                     

Dagsorden:

1. Velkommen

2. Valg af ordstyrer/ Valg af referent

3. Godkendelse af referat

4. Formandens meddelelser

5. Meddelelser fra QPARK

6. Meddelelser fra beboerlokalet

7. Nyt fra AAB / Minihelhedsplan - Bygherremøde

8. Næste møde

9. Eventuelt

 

 

1.Formand Lene byder velkommen.  

2.Glenn er ordstyrer og Ziga er referent.
Til mødet er Formand Lene, Glenn, Kim og Ziga.
Pernille har meldt afbud.

3.Sidste referat er godkendt.

4.Møde med vores inspektør, John Kuhlmann.
Hvor vi gennemgår servicekontrakten.
Mødet bliver holdt I marts måned 2020.
Alt tidligere papir arbejde med referater mm, som har ligget I bestyrelseslokalet,
afventes stadig at blive hentet af Aab. Disse papirer skal scannes ind til docunote.
Der skal holdes fastelavn med afdeling 106, og alt planlægning samt indkøb er ordnet.
Alt klage som omhandler beboer/beboer internt, skal direkte ind til team jura I Aab, via beboer.
Der er kommet mange klager fra beboer, angående Fibia, så bestyrelses har besluttet at kontakte Fibia, så beboerne kan få den ordentlige hjælp de skal have og har krav på.
Beboerbladet bliver nu til at kunne læse på internettet frem for I papir tryk.
Dette kan læses på, aab´s hjemmeside.
Sommerfest/arrangement  skal snart planlægges, og bestyrelsen har godtaget at vi holder den sammen med afdeling 106, hvis de lyster dette.

5.Der er lavet ny aftale med Qpark, vi har forhandlet os frem til 20%, for hver afgift der bliver udskrevet I afdeling 107.
Disse penge bliver brugt til maling af striber mm, som omhandler parkering.

6. Der arbejdes på at pengene bliver trukket via huslejen, for leje af beboerlokalet.
Så bestyrelsen ikke lægger inde med kontanter.

7. Aab og arkitekt, er igang igen.
Vi venter på dato til afdelingsmøde som omhandler minihelhedsplan.

8. Næste bestyrelsesmøde er 16/3-2020 kl. 18-21.

 

Mvh
Afdelingsbestyrelsen Aab 107  

Skovlunde den. 20/01/2020

Dagsorden

1. Velkommen

2. Valg af 

ordstyrer og referent

3. 

Godkendelse af referat 

4. Formandens me

d

delel

ser 

5. Meddelelser fra Q-park 

6. Nyt fra beboerlokale

7. 

Nyt fra 

a

a

b

(Minihelhedsplan)

8. Næste møde 

9. Eventuelt

 Referat af bestyrelsesmøde I afdelingsbestyrelsen 107.

Dagsorden

:

1.

 Velkommen

: Lene

2.

 Valg af ordstyrer og refere

nt

Glenn

er ordstyrer 

og

 Ziga

er referent

3. 

Godkendelse af referat

: godkendt

.

4. 

Formandens meddelelser

:

Gårdmand Ole tømmer glasmontren for bestyrelsen for meddelelser hver 14 dag, som efterfølgende kommer I en mappe på kontoret.

Vi har rykket for de nye vaskerier for afd. 107.

Vores inspektør

 skal deltage I bestyrelsesmøder hvert kvartal. 

 har Aab 

afløser I afd. 107. 

Grundet sygdom

Dette sker 23/2/2020 

indsat en 

Vi glæder os til at møde ham på næstkommende møde.

Vi holder fastelavn I afd. 107, slået sammen med afd. 106(Blokhaven) 

Der er købt nye fodboldmål, som bliver sat ud til brug I foråret. 

Der er købt nye bord og bænke, og parasoller, og de bliver også sat ud til foråret. 

Der har været brand I opgang 24

 I 2018

 til årsmøde at de skal installeres i fraflyttede lejligheder til nye beboer. 

Røgalarm er godkendt

Men efter denne brand episode, vil bestyrelsen arbejde på at vi kan få røgalarm I alle boliger

.

Dette kan komme på afstemning 

5. 

Meddelelser fra Q-Park

Vi har haft års registrering. 

I år 2020/202

1.

Der er registreret 208 nye tilladelser. 

De 75 kroner som opkræves via huslejen, til p-tilladelse bliver opkrævet 1 marts 2020. 

2019 er ikke opkrævet og de opkræves, samt de 75 kroner for 2020. 

Skiftes bil inden januar, og der kræves ny tilladelse, opkræves 75 kroner for ny tilladelse. 

Vores p-reglement står på hjemmesiden, aab107.dk 

Vi opfordrer til at læse disse.

6. 

Nyt fra beboerlokalet

Gryderne 

og duge er købt.

7

Nyt fra AAB (mini-helhedsplan)

a

ab angående minihelhedsplanen, og der er stadig bump på vejen. 

Bestyrelsen venter stadig svar fra 

Aftalen var at der skulle holdes møde I januar 2020, men grundet langtidssygdom inde fra aab, kan dette ikke lade sig gøre.  

8. 

Næste møde

Beboer time er D. 3/2-2020 fra 19-20 og næste bestyrelsesmøde er D. 10/2-2020

9. 

Eventuelt

Der er ingen info. 

Venlig hilsen

Bestyrelsen AAB 107

Skovlunde den. 20/01/2020

Dagsorden

1. Velkommen

2. Valg af 

ordstyrer og referent

3. 

Godkendelse af referat 

4. Formandens me

d

delel

ser 

5. Meddelelser fra Q-park 

6. Nyt fra beboerlokale

7. 

Nyt fra 

a

a

b

(Minihelhedsplan)

8. Næste møde 

9. Eventuelt

 Referat af bestyrelsesmøde I afdelingsbestyrelsen 107.

Dagsorden

:

1.

 Velkommen

: Lene

2.

 Valg af ordstyrer og refere

nt

Glenn

er ordstyrer 

og

 Ziga

er referent

3. 

Godkendelse af referat

: godkendt

.

4. 

Formandens meddelelser

:

Gårdmand Ole tømmer glasmontren for bestyrelsen for meddelelser hver 14 dag, som efterfølgende kommer I en mappe på kontoret.

Vi har rykket for de nye vaskerier for afd. 107.

Vores inspektør

 skal deltage I bestyrelsesmøder hvert kvartal. 

 har Aab 

afløser I afd. 107. 

Grundet sygdom

indsat en 

Dette sker 23/2/2020 

Vi glæder os til at møde ham på næstkommende møde.

Vi holder fastelavn I afd. 107, slået sammen med afd. 106(Blokhaven) 

Der er købt nye fodboldmål, som bliver sat ud til brug I foråret. 

Der er købt nye bord og bænke, og parasoller, og de bliver også sat ud til foråret. 

Der har været brand I opgang 24

 I 2018

 til årsmøde at de skal installeres i fraflyttede lejligheder til nye beboer. 

Røgalarm er godkendt

Men efter denne brand episode, vil bestyrelsen arbejde på at vi kan få røgalarm I alle boliger

.

Dette kan komme på afstemning 

5. 

Meddelelser fra Q-Park

Vi har haft års registrering. 

I år 2020/202

1.

Der er registreret 208 nye tilladelser. 

De 75 kroner som opkræves via huslejen, til p-tilladelse bliver opkrævet 1 marts 2020. 

2019 er ikke opkrævet og de opkræves, samt de 75 kroner for 2020. 

Skiftes bil inden januar, og der kræves ny tilladelse, opkræves 75 kroner for ny tilladelse. 

Vores p-reglement står på hjemmesiden, aab107.dk 

Vi opfordrer til at læse disse.

6. 

Nyt fra beboerlokalet

Gryderne 

og duge er købt.

Nyt fra AAB (mini-helhedsplan)

Bestyrelsen venter stadig svar fra 

a

ab angående minihelhedsplanen,    og der er stadig bump på vejen. 

7

Aftalen var at der skulle holdes møde I januar 2020, men grundet langtidssygdom inde fra aab, kan dette ikke lade sig gøre.  

8. 

Næste møde

Beboer time er D. 3/2-2020 fra 19-20 og næste bestyrelsesmøde er D. 10/2-2020

9. 

Eventuelt

Der er ingen info. 

Venlig hilsen

Bestyrelsen AAB 107