Nabohjælp AAB afd.107 Grønnehaven

HVAD SKAL MAN GØRE, HVIS MAN SER NOGET KRIMINELT, FX EN TYV DER ER I FÆRD MED AT BEGÅ ET INDBRUD ?

Du må ikke udsætte dig selv eller andre for fare. Så hvis du ser et igangværende indbrud, så skal du tilkalde politiet på 112.

I sådan en situation er det vigtigt, at være opmærksom og notere alle relevante detaljer, så som signalement og nummerplade.


HVAD SKAL JEG GØRE, HVIS JEG SER NOGET MISTÆNKELIGT I MIT OMRÅDE ?

Spørg evt til folks ærinde, eller om du kan hjælpe med noget, hvis der er nye biler på vejen eller ansigter i opgangen. Igen er det vigtigt, at du noterer signalement/nummerplade eller andre relevante detaljer. Send en besked til dit nærområde, så i er flere til at være opmærksomme. Ring evt også til politiet på 112.

Du skal altid passe på dig selv, hvis du fornemmer, at der er `fare på færde´.


Nabohjælp virker.

Nabohjælp har i udlandet vist sig at nedbringe indbrud, hærværk og anden kriminalitet med op til 25 procent. Desuden har det den sidegevinst, at beboerne oplever større tryghed, mere socialt liv og større respekt og tålmodighed med hinanden.

Hjælp hinanden når I er bortrejst!
Som naboer kan I også hjælpe hinanden med at få jeres hjem til at se beboede ud, når I er ude at rejse. Naboen kan fx tømme din postkasse og sørge for, at der ikke stikker post ud af brevsprækken. 

FAQ

Hovedformål er at vi kan hjælpe hinanden mht. ukendte / uvedkommende personer i vores område. 

FAQ
• AAB Drift har indgået en aftale med BELFOR om vagtordning uden for AAB's normale åbningstid. Ring på tlf.: +4558568355

• Lokal kontor tid kl. 11.00 – 11.30 I nr 14 – Tlf.: 44 91 80 98 – Det er IKKE tilladt at kontakte AAB107 ejendoms funktionærer uden for normal arbejdstid.

• Hvis du ønsker at oprette en husordensag i AAB-regi, bedes du kontakte administrationens jurister via teamjura@aab.dk
Husordensager, herunder chikanesager mv. hører under AAB’s juridiske afdeling

 • Kontakt til bestyrelsen: http://www.aab107.dk/396734452

• Som lejer har du råderet – læs mere her:http://www.aab.dk/MainMenu/Beboer/Din-Bolig/Raaderet.aspx

112

LINK : https://www.politi.dk/da/ompolitiet/112_114/

112 er politiets alarmnummer. Det skal kun bruges, ved akut udrykning og livsfare.

114

Hvis henvendelsen ikke er akut eller hastende, kan du ringe 114, som er det direkte servicenummer til politiet i hele landet.

Del siden