Skovlunde den. 14.08.2022

info! Info! Info!

Kære afdeling 107

De midlertidige parkeringspladser ved Torvevej er desværre lidt forsinket.

De er klar 1.oktober 2022.

Venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen AAB107

Nyhedsbrev Vinter / Forår 2022

 

 

Kære beboere

Så blev Danmark lukket helt op uden restriktioner, vi håber alle er kommet godt igennem pandemien og stadig passer på hinanden, da Corona stadig er blandt os.

Julefest:

I november 2021 havde afdeling 106 og 107, en super hyggelig julefest, hvor julemanden kom forbi med gaver til alle de glade børn som deltog.

Jule Bingo:

December 2021 afholdte afd. 106 og 107, en hyggelig bingoaften.

Fastelavn 2022:

Der er uddelt tilmeldingssedler til fastelavn, som er den 27/2 2022. Husk at tilmelde jer, det er gratis. Vi afholder det igen i år sammen med 106 Blokhaven.

Beboerlokalet:

Beboerne kan igen leje beboerlokalet i kælderen 90. Man kan finde alt info om det på hjemmesiden aab107.dk

Julelyskæden:

Der har desværre været udfordringer med den ene lyskæde mellem 34-36, da den gener med meget skarpt lys i lejlighederne som er tættes på. Bestyrelsen har været i dialog med kontoret, om hjælp med at få det løst, men desværre er det ikke lykkes. Det vil blive ordnet inden den skal op igen julen 2022, så alle kan få glæde af den i den mørke tid.

Parkering:

Der var fornyelse af parkeringstilladelser den 11 og 12 januar 2022. Det er blevet informeret ud til beboerne i alle postkasser og i opgangene, først den 23/12 2021

og igen den 6/1 2022, samt på hjemmesiden og på Facebook. Så alle var varslet i ordentlig tid, men desværre var der en del som ikke mødte op. Den parkeringsansvarlig bruger meget tid på at registrerer de beboere som ikke er mødt op de datoer der var sat af til dette. Når der igen næste år bliver indkaldt til fornyelse i januar 2023, opfordrer vi at alle kommer de datoer der bliver meldt ud. Når man er blevet møder om i beboerlokalet er man oprettet med det samme. Der kan sendes mail til Glenn, hvis man er forhindret, men der vil være 3 til 14 dages oprettelse. Bestyrelsen henholder sig til Parkeringsreglementet. Det kan findes på aab107.dk

Bestyrelsen:

Flere beboere tror bestyrelsen er ansat og får løn for det. Bestyrelsen er valgt af beboerne på afdelingsmødet, som talerør for alle i afd. 107. Vi er frivillige og gør det med glæde. Vi beder om at beboerne holder en ordentlig tone når man kontakter os.

Husk at bestyrelsen står til rådighed for alle beboer.

 

 

 

 

Beboer kan kontakte bestyrelsen på mail:

Formand: Lene Bangsbostrand Enna                             lba.aab107@aab.dk

Bestyrelses telefon: Mellem 19.00-20.00                     20310643

Kim Kruuse: Udlejning af beboerlokalet                       kkr.aab107@aab.dk

Glenn Enna: Parkeringsansvarlig.                                   gen.aab107@aab.dk

Hjemmesiden:                                                                     www.aab107.dk

Facebook gruppe:                                                              aabafd.107

Kontoret: Telefontid fra 11.00 -11.30                           44918098

Eller Mail:                                                                            aab107@mail.dk

Trykhedsvandring:

Der har igennem en længer periode været uro og hærværk under pergolaerne i gårdene, og i kældrene ved at kælderdørene er blevet sparket ind, graffiti i kældrene m.m.

Så i januar 2022 havde vi en Trykhedsvandring i området, hvor AAB, Ballerup kommune, Politi og Bestyrelsen deltog, for at se om der var noget vi selv kunne gøre. Der kom nogen gode løsninger, som der bliver arbejdet på i foråret.

Hækkene ved pergolaerne bliver beskåret, så der kommer mere lys ind, træerne bliver stynet og buskene beskåret, ved dråben som ligger ved Torvevej og Ballerup Boulevard.

Der kom flere gode løsninger, som vil blive lavet i ude arealerne i løbet af 2022.

Vi ønsker at afdeling 107 bliver et godt og trygt sted at bo.

Katte urafstemning:

Optællingen er kommet fra revisoren, alle beboer har fået den i postkassen, og den er hængt op i opgangene, samt på hjemmesiden. Resultatet blev:  NEJ TIL AT HOLDE KATTE. Så fremadrettet er det som det hele tiden har været, ingen katte eller hunde i afdelingen 107.

 

25. OVERHOLDELSE AF HUSORDEN.

25.1.

Alle skal aktivt bidrage til at hjælpe med at overholde husordenen. Det er alles interesse, at vi bor i trygge rammer og efterlever husordenen. Den er udarbejdet for beboerne og har til hensigt at skabe ro, tryghed og tilfredshed for alle beboere.

25.2.

Da afdelingsbestyrelsen/administrationen

har ansvar for, at husordenen bliver overholdt, har de pligt til at påtale gældende bestemmelser. Det sker normalt mundtligt og gentages skriftligt, hvis forholdene ikke bliver rettet.

23.3.

Når du modtager vejledning og påtale fra afdelingsbestyrelsen/administrationen, har du pligt til at efterkomme dem straks inden for den eventuelle frist, som afdelingsbestyrelsen/administrationen sætter for at bringe forholdet i orden.

Fodring af fugle og katte:

Der er nogen beboere som fodrer fugle og katte. Når man fodrer, tiltrækker det rotter. Fuglene er meget aggressive, og genere beboerne som opholder sig på altanerne.  Der henstilles på det kraftigste at det stopper.

14. Skadedyr:

I henhold til husordenen 14.3.

For at mindske for skadedyr må du ikke efterlade affald, herunder køkkenaffald, uden for containere og skralderum. Af samme årsag er det ikke tilladt af fodre fugle, katte og andre smådyr.

Affald:

Flere beboer smider affald, balloner, flasker, pap m.m. ud ad vinduerne, og der henstilles til at beboerne har et ordentligt adfærd!

Gårdmændene har rigeligt at lave i afdelingen.

Parkering:

Bestyrelsen og AAB arbejde på at få etableret flere parkeringspladser i afdelingen, da der desværre ikke er nok, og det er ikke optimalt. I vil hører nærmer.

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen AAB 107

Nyhedsbrev 2021 Efterår/Vinter

Kære beboere.

Bestyrelsen takker for år 2021 og ser frem til år 2022.
Der er desværre igen stigende smittetryk med covid-19, vi er også ramt i afdelingen 107. Så kontoret kan kontaktes på telefon eller mail, skraldeposer kan hentes uden for kontoret ved nr. 14 i tidsrummet, 11.00 – 11.30 samt første mandag i måneden i beboerlokalet, indgang for enden af blokken ved nr. 90, fra kl. 19.00 – 20.00.

Vi opfordrer beboerne til at passe på hinanden og bruge de gode tiltag vi har brugt under nedlukningen.

Den 31/1 2022 går ejendomsfunktionær Ole Poulsen på pension. Stort tak til Ole for den kæmpe indsat han har ydet igennem hans mange år som ansat, først i Skovlundepark (Grønnehave) og videre med over i AAB, da vi overgik der til.       Ole vil blive savnet i afdeling 107. Vi ønsker Ole alt godt i fremtiden.

Træerne på Torvevej, har der været tvivl om hvem de tilhørte. Der har været landmåler på, som har målt vores matrikel op og det er afdelingen 107 træer.

HVORFOR ER DET VIGTIGT AT HAVE RØGALARM:

På afdelingsmøde 2018 stemte beboerne for at der i januar 2019, skulle installeres røgalarmer i de lejligheder som der flyttet nye beboer ind i. Da der er mange beboer som har boet her i mange år, kan vi godt se det ikke er realistisk.

 

Bestyrelsen arbejder på at se hvad vi kan gøre, så alle beboere får installeret røgalarm i lejligheden. I vil hører nærmer.

 

DET SKER I AFDELINGEN I NOVEMBER/DECEMBER:

Den 20/11 2021 Julefest.

Den   6/12 2021 Gløgg i beboerlokalet.

Den 7/12 2021 Jule Bingo.

Der kommer info ud i opgangene og postkasserne.

 

Vi opfordrer alle beboer til at læse HUSORDENEN og PARKERINGSREGLEMENTET som ligger på hjemmesiden. www.aab107.dk

Der er desværre mange beboer klager. Team jura i AAB er dem der modtager klager. Mange af dem kan undgås, hvis man sætter sig ind i afdelingens husorden/parkeringsreglement. Vi skal huske at vi bor i etagebyggeri hvor der er lydt, så tænk på hinanden.

Der bliver brugt rigtigt meget tid på beboere som ikke sætter sig ind i PARKERINGSREGLEMENTET der bliver udleveret når man flytter ind i afdelingen. Vi opfodrer alle til at holde en ordentlig tone over for bestyrelsen. Vi overholder de parkeringsregler som er godkendt på afdelingsmøde 2018.

DER INDKALDES TIL FORNYELSE AF PARKERINGSTILLADELSER: Den 10/1 -11/1 2022. (Der kommer info op i opgangene og postkasserne.)

 

Da vi ikke har kunne holde beboer arrangementer i 2021, har vi valgt igen i år, at komme rundt og sige god jul med en lille æske chokolade. Hvis man ikke er hjemme, har man mulighed for at hente i beboerlokalet lige som sidste år. Der bliver hængt info op i opgangene med datoer. Dem der ikke bliver afhentet, deler vi ud på de 2 plejehjem der ligger i Skovlunde, det blev de ældre glade for sidste år.

 

 

Der har været mange positive tilbagemeldinger på vaskerierne. Beboer har taget rigtigt godt imod dem, men det er desværre ikke alle beboer som passer på dem. Vi opfordrer ALLE til at over holde vedtægterne, rydde opefter man er færdig med at bruge dem.

Vi har desværre måtte sige farvel til vores inspektør Jesper Jensen, da han har fået nyt arbejde. Bestyrelsen har haft et godt samarbejde med ham i de år han har været i afdeling 107.

 Jan Obel er startet som inspektør den 1/11 2021, vi ser frem til et godt samarbejde.

 

Husk beboer kan kontakte bestyrelsen på mail.

Formand: Lene Bangsbostrand Enna                             lba.aab107@aab.dk

Bestyrelses telefon: Mellem 19.00-20.00                     20310643

Kim Kruuse: Udlejning af beboerlokalet                       kkr.aab107@aab.dk

Glenn Enna: Parkeringsansvarlig.                                   gle.aab107@aab.dk

Hjemmesiden:                                                                     www.aab107.dk

Facebook gruppe:                                                              aabafd.107

Kontoret: Telefontid fra 11.00 -11.30                           44918098

Eller Mail:                                                                            aab107@mail.dk

 

Afdelingsbestyrelsen AAB107

ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.

 

 

Nyhedsbrev Sommer/Efterår 2021.

Nyhedsbrev Sommer/Efterår 2021.

 

Kære beboer i afd.107

Det har været en hård og lang nedlukning med Corona, hvor vi har skulle leve med restriktioner i hele Danmark.

Vi ser frem til at alt bliver normalt igen, hvor vi stadig passer på hinanden med de gode tiltag vi har brugt under nedlukningen.

Beboerlokalet, klubber kan lukke op igen.

Beboerlokalet udlejes igen, kontakt bestyrelsen hvis det har interesse.

Kælderskakter er blevet malet, de mangler sidste lag af skrid sikringerne. Da der har været en del regn, har det taget længer tid. Vi beklager de gener der har været.

Ventilationsskakter i alle lejligheder skal renses i efteråret, kontoret sender info ud inden.

Beskæring af de grønne områder/pergolaen mod Torvevej.

Det er blevet gjort, da det ikke har været gjort i 20/30 år. Desværre er der gået råd og svamp i en del af beplantningen, som man har måtte beskære. Det ser voldsomt ud, men buskene vokser op igen, hvis der er brug for det, plantes der nye træer og buske. Det er en del af serviceaftalen, som AAB arbejder ud fra. Det er dejligt det er bliver gjort så vi kan få de træer der har det godt til at gro op og blive flotte.

Grillpladserne/pergolaerne i afdeling 107 er forbeholdt afdelingens beboer i 107. Man kan ikke reserver grillpladserne/pergolaerne. Det er så dejligt at se så mange beboer der benytter afdelingens fælles arealer. Husk at slå parasollerne ned når man er færdige med at bruge dem.

Ved alle grillene i afdelingen 107 er der skraldespande med låg på, smid madaffald ned i dem så fuglene ikke kan tage det og sprede det ud over fællesarealerne.

Henstilles til HUSORDENEN i afdelingen 107, vedtægt §10.9. Musik ude for er ikke tilladt, og der henstilles til at overholde dette.

Så er AAB 47’s rækkehuse færdigbygget. Tak til beboer som har haft udfordringer under byggeriet. Vi ved der har været meget støj og støv. Vi har fået plantet træer og buske, for at skærme, udenfor de beboere som bor tættes på vores nye naboer. Det er ikke helt færdigt da man ikke kan få bøgehægge før til efteråret, det sidste træ der er plantet, får også bøgehægge rundt om, som de andre træer. Der er 2 andre steder som der skal beplantes, så det hele bliver flot igen, som det altid har været i afdelingen. Alle de grønne arealer som er blevet beskadiget under byggeriet, bliver retableret efter sommerferien.

Den 20.9.2021 afholdes afdelingsmøde. 

Da covid-19 stadig er her, håber vi at smittetrykket forbliver ned. Så vi kan afholde Afdelingsmøde som planlagt. Der kommer indkaldelse i alle postkasser.

Da vi har fået mange nye beboer i afd.107, opfordre vi at man læser HUSORDEN og PARKERINGSREGLEMENTET, som man får udleveret fra kontoret når man flytter ind i AAB107.

HUSK BEBOER KAN SENDE MAIL TIL BESTYRELSEN, HVIS I HAR BRUG FOR HJÆLPE.

Formand Lene Bangsbostrand Enna          lba.aab107@aab.dk  Bestyrelsestelefonen.20310643 mandag mellem 19.00-20.00

Glenn Enna, Parkeringsansvarlig                gen.aab107@aab.dk

Kim Kruuse, Beboerlokaleansvarlig            kkr.aab107@aab.dk

 

KONTORET: TELEFONTID PÅ 44918098 FRA 11:00-11:30 ELLER MAIL aab107@mail.dk

 

                                                      Venlig hilsen

                                                      Afdelingsbestyrelsen AAB107

 

Nyhedsbrev
November/December 2020

Kære alle beboer i afd. 107.

Det har været et meget anderledes år, grundet Covid-19 men det er dejligt at se den fællesskab, som vi er gode til, her i afdelingen.

Vi i bestyrelsen har haft et travlt år, og der er kommet rigtig mange nye tiltag, som vi her i brevet vil fortælle om.
Det er derfor altid en god ide at læse vores nyhedsbrev, da det giver et indblik i, hvad der foregår i afdeling 107.
Bestyrelsen har internt 10 møder om året. Dette år, har vi været oppe på omkring 50-60 møder, interne men også med kommune, Aab hovedkontor, samt masse andre.
Vi er en bestyrelse, som ikke får noget i løn for vores timer vi ligger i afdelingen og vi gør det gerne, da vi er her for at hjælpe beboerne.
Dette betyder også at nogle af de møder vi er til, blandt andet ligger i vores egen arbejdstid. Men også i vores fritid.
Og vi må sige, at det er virkelig positivt når vi kan se at det arbejde vi gør, glæder jer, som beboere.


Vi har været i dialog med blandt andet kommunen, da der er rigtig mange unge mennesker, som opholder sig i vores kældere, på legepladser og andre steder og skaber utryghed. Dette gør flere beboere utrygge, og det har vi taget hånd om.
Der vil løbende komme mere fokus på vores unge her i Skovlunde.
Ballerup kommune, afdeling 106 og vi, afdeling 107 er i meget tæt dialog sammen med Aab hovedkontor.
Der er blandt andet blevet ødelagt biler, ude på ¨øen¨, hærværk på legepladser osv.
Og det vil vi ikke have fortsætter her i afdelingen.

Vores ekstraordinære beboermøde, samt vores årlige julefest er blevet aflyst på grund af Covid-19 og det beklager vi dybt, men det har simpelthen ikke været muligt for os, at kunne overholde sikkerheden omkring de tiltag regeringen og Aab har besluttet.
Der vil komme et nyt ekstraordinært møde, når vi får lov til at etablere dette af Aab.
Julefesten er jo børnenes jul, og denne måtte desværre også aflyses grundet Covid-19 men vi lover alle vores små beboer at julemanden gerne vil besøge os ved vores næste julefest, med rigtig gode gaver og hygge til de små.

Træerne ud mod Torvevej, som står på kommunens grund, har vi overtaget af kommunen.
Beskæringen af disse træer koster mange penge, mellem 120.000-140.000 kroner, men vores fantastiske gårdmænd og kontoret har lavet en forhandling med kommunen og kommunen betaler første omgang beskæring, så vi kan få mere luft imellem træerne og buskende.
Tusind tak til vores gårdmænd og kontoret for dette.

Vi har fået rigtig mange henvendelser fra beboere angående Fibia.
Vi som bestyrelse vil gerne stå for at sende en fælles klage, til Aab.
Kontrakten med Fibia er underskrevet af Aab og det er dem vi skal klage til, så de kan gå videre med Fibia.
På grund af Covid-19 har vi ikke mulighed for at mødes i beboerlokalet, så derfor vil der komme en seddel i opgangen med info samt vil der komme en seddel i postkasserne med instruktioner.
Så hold gerne øje med denne, hvis du gerne vil klage over Fibia.

Vi har fået en henvendelse fra brandtilsynet om at ALT som ikke hører til i opgangene, skal fjernes.
Dette gælder selvfølgelig ikke vores dørmåtter.
Vi har nævnt dette i et nyhedsbrev tidligere og vi kan se at det ikke er blevet gjort mange steder, så vi håber selvfølgelig at i vil være søde at efterleve denne regel.
Det står i vores vedtægter at det er forbudt. (Se 2.4. i husorden)
Yderligere har vi fået en del klager fra beboere, som informerer om husdyr ophold.
Vi kan se at der er flere og flere hunde herude, og disse hunde må gerne være her på besøg, samt kort pasning men dette SKAL informeres til bestyrelsen via mail. Lba.aab107@aab.dk
Vedtægter og reglerne angående husdyr, kan ses på www.aab107.dk (Se 11.1 -11.7 i husorden)
 Vi er i gang med at lave et system som indeholder alle beboere, så vi kan følge med i hvem der passer husdyr lovligt, og hvem der ikke gør.
Dette ser vi desværre er en nødvendighed, da reglerne ikke bliver overholdt, angående husdyr.
Vi skal igen, henvise til Aab jura, hvis man vil klage over en anden beboer.
Vi er her for at hjælpe og vi vil også rigtig gerne hjælpe med evt kommunikation mellem beboere, men er det længere varende problem, henviser vi til Aab jura. (Se 26.1-26.4 i husorden)

Vi har igen fået rigtig mange henvendelser angående vasketider, og afbrud af vasketid.
Vi henviser til at der IKKE vaskes uden bestilt tid, da vi skal undgå at være for mange på en gang i vaskerum.
Sørg for at bestille tid.
Det er ikke i orden at tage andres tøj ud af maskinerne, selvom maskinerne er færdige, for den beboer som har reserveret tiden, kan måske være på vej med mere tøj til at vaske, og om ikke andet så er den reserveret tid, gældende til en beboere og så kan vaskemaskinerne ikke benyttes af andre. Dette gælder når vasketuren er påbegyndt til tiden
(Se 2.10 i husorden)

Vi er selvfølgelig kede af at alt ikke er positivt hele tiden herude men vi er glade for det sammenhold, som opleves i vores afdeling trods Covid-19.
Vi vil gerne give alle vores beboer et kæmpe skulderklap, for det sammenhold der er, samt hvor gode vi alle er til at holde øje med afdelingen og dets befolkning.

Vi vedlægger vores husorden, i dette nyhedsbrev, da både gamle beboere men også nye beboere måske lige kunne trænge til at få opfrisket reglerne.

Rigtig god jul til alle i afdeling 107.

Julehilsner fra
Bestyrelsen Aab. 107

Nyhedsbrev Marts/April 2020

Vi har haft en vellykket fastelavn, med rigtig mange fremmødte.
Dette blev holdt med afdeling 106.
Der kom rigtig mange udklædte, både af voksende og børn.
Vi havde sørget for tre tønder til tre forskellige aldersgrupper, så alle havde en fair chance
(1-5 år)(6-14 år)(14 og op)
Der var lækre fastelavnsboller, slik, varm kakao med flødeskum, juice og kaffe.
Der var selvfølgelig gaver til kattekonge, kattedronning og bedste udklædning.
Det var tydeligt at mærke, et rigtig godt sammenhold, hyggelige samtaler og latter mellem vores afdeling og afdeling 106.
Så det er bestemt ikke sidste gang vi holder et arrangement med afdeling 106 og deres beboer.

Der har været langtidssygdom og ferie hos vores gårdmænd, I sommeren 2019, så opgaverne I vores gårdmiljø, har været sat lidt på pause, men gårdmændene er I fuld gang igen.
Og det hele burde gerne blive indhentet inden sommeren 2020.
Så giv dem gerne et klap på skulderen, når de ses I vores gårde.
De gør det rigtig godt.

Der er flere døre, I vores kælder og vaskerier som ikke har været lukket og låst ordentligt af.
Det skal vi alle blive bedre til at tjekke op på, og hellere lige gøre det en gang for meget end en gang for lidt, når vi alle alligevel går gennem kælderen.
Dette har resulteret i hærværk.
Flere steder er der blevet stjålet børneudstyr, dæk fra klapvogne, cykler, knallert udstyr og tøj mm.
Dette er ikke noget vi ønsker sker I vores afdeling, så vi vil bede jer alle være mere opmærksomme på vores døre samt være yderst opmærksomme på udefrakommende aktivitet I vores kældre og gårde.
Hvis der opleves ubehageligt aktivitet, rådes det at ringe til politiet på 112.

Vi har fået nyt skadeservice team, Belfor.
Der er lagt info I alle postkasser, samt et klistermærke til at sætte inde I lejligheden.
Gerne på sikringslåget I lejligheden.
Der er også kommet klistermærker op i opgangene.
 

Vi opfordrer endnu engang til at læse reglerne angående parkering I afdeling 107, på www.aab107.dk 
Til ny indflyttede vil der være 5 dages parkering, ved at henvende sig til kontoret.
Inden de 5 dage skal bestyrelsen kontaktes angående permanent parkeringstilladelse.
Kontakt info står på vores hjemmeside www.aab107.dk

Vi har valgt at kontakte Fibia, da vi har fået mange klager fra beboer angående ustabilt internet og tv kanaler.
Vi laver info ved vores opslagstavler I opgangene, sørg for at se på denne info, hvis du er ude for dårligt internet mm.

Vores beboerlokale er ved at være et lokale som tit bliver udlejet og det er jo rigtig dejligt.
Vi er glade for at kunne tilbyde en masse ting, såsom duge, nye gryder og flag mm.
Vi kunne rigtig godt tænke os, at det bliver afleveret I samme stand som man modtog det.
Såsom støvsugning, gulv vask osv.
Bordene har faste pladser, hvor de skal stå når man er færdig med lokalet.
Der vil blive sat billede op I beboerlokalet, af hvordan det skal se ud.

Vi fik tidligere info fra Aab, at den kollektive råderet var lukket ned.
Dette har vi selvfølgelig spurgt ind til, og det er alle Aab´s ejendomme.
Vi har delt den nye kollektive råderet ud I alle postkasser og vi opfordre selvfølgelig til at denne læses.
Den er udarbejdet af OB, Organisationsbestyrelse.
Det er trafik, bygge og boligstyrelsen der præcisere reglerne for kollektiv råderet.
Der skulle ske en ændring I forhold til dv- planen, angående vedligeholdelse af basiskøkkener, basisbadeværelse mm.

Så er vi ved at være ved startpunktet for afdeling 47´s bebyggelse af rækkehusene.
Vi er I tæt kontakt med afd. 47, hvis der skulle komme gener I den periode hvor byggeriet står på.

Desværre er der kommet en ny virus, Corona virussen.
Dette indebærer at vores beboerlokale ikke kan lejes ud, så længe den virus er I omløb.
Ejendomskontoret er også lukket ned for personlig henvendelse, og det samme gælder  bestyrelsens møder med Aab, og andre.
På nuværende tidspunkt er beboertimen første mandag I næste måned(April 2020) også aflyst.

Grundet den nye corona virus opfordre vi alle til passe på.
Vi skal sørger for at hjælpe hinanden på bedst mulige måde.
Står der en skraldespand foran en lejlighedsdør, så tag den gerne med ud for din nabo.
Spørg vores ældre beboere, de svækkede og de syge, om de har brug for hjælp til at handle, når der alligevel skal handles.

Rigtig dejlig forår fra bestyrelsen.

Afdelingsbestyrelsen Aab 107.

Nyhedsbrevjanuar/februar 2020

Skovlunde den. 26/01/2020

Gårdmand Ole tømmer glasmontren for bestyrelsen for meddelelser hver 14 dag, som efterfølgende kommer I en mappe på kontoret.

Vores inspektør

 skal deltage I bestyrelsesmøder hvert kvartal. 

 har Aab 

indsat en 

afløser

, som hedder John

,

 I afd. 107. 

Vi glæder os til at møde ham på næstkommende møde.

Grundet sygdom

Han skal varetage de daglige drifter

, og der arbejdes på en permanent løsning

.

Vi holder fastelavn I afd. 107, slået sammen med afd. 106(Blokhaven) 

Dette sker 23/2/2020 

Og der vil komme mere info ud omkring 

faste

lavn, 

I opgange samt postkasser.

Der vil blandt andet være tilmelding 

på selve indbydelsen.

Der er købt nye fodboldmål, som bliver sat ud til brug I foråret

. Disse er mere solide og stabile end de tidligere vi havde. Og dette er vigtigt 

da vi har mange børn I afdelingen og andre afdelinger som bruger dem 

meget.

Der er købt 

flere

 bord

-

bænke, 

samt

 parasoller, de bliver også sat ud til foråret

De gamle borde 

vil blive gennemset og gjort klar til forårssæsonen.

Der har været brand I opgang 24

, takket være nogle hurtige beboer

, blev denne brand slukket hurtigt. 

e

Det så voldsomt ud med 

mange brandbiler, ambulancer og folk på gaden. 

Der er heldigvis ikke sket nogen

 personskade. 

Branden skete på grund af en juledekoration.

 I 2018

 til årsmøde at de skal installeres i fraflyttede lejligheder til nye beboer. 

Røgalarm er godkendt

Men efter denne brand episode, vil bestyrelsen arbejde på at vi kan få røgalarm I alle boliger

.

Dette kan komme på afstemning 

I år 2020/202

1.

Vi har haft års registrering

 på p-tilladelser

Der er registreret 208 nye tilladelser. 

De 75 kroner som opkræves via huslejen, til p-tilladelse bliver opkrævet 1 marts 2020. 

2019 er ikke opkrævet og de opkræves, samt de 75 kroner for 2020. 

 20

20

/

20

21

, og der kræves ny tilladelse, opkræves 75 kroner for ny tilladelse. 

Vores p-reglement står på hjemmesiden, aab107.dk 

Skiftes bil inden januar

Vi opfordrer til at læse disse.

Vi havde

 åbent I beboerlokalet

 d. 6 og 7

 januar 2020, men da der manglede 

p-tilladelser som ikke var fornyet, 

så vi valgte at sætte seddel op I opgangene, 

en uge mere, så man havde mulighed for at forny sin p-tilladelse. 

ca 40 

Nu skal man sende en mail til bestyrelsen som ma

Dette findes på 

hjemmesiden Aab1

07.dk 

n plejer efter parkeringsreglementet

Næste år 2021, vil der

Der er købt to gryder

 kun være to dage til at blive registreret på.

til at varme kakao

,

gl

lave mad I beboerlokalet.

øgg mm. 

I

Det er IKKE tilladt at 

farver duge, som er til at kunne låne I beboerlokalet. 

Der er ydeliger købt fire forskellige 

Gryderne og dugene kan lånes, ved at informere om dette, ved reservation af beboerlokalet. 

Der skal gøres rent efter hvert arrangement I

Dette gælder også, vores klubber I 

afd. 107.

 vores beboerlokale

Der har desværre været 

nogle bump mellem arkitekt og Aab, 

som gør at minihelhedsplanen er forsinket. 

Bestyrelsen

 venter på en hurtig udmeldelse, så vi kan bestille lokale til at afholde 

ekstra ordinære beboermøde. 

Aftalen var at der skulle holdes møde I januar 2020, men grundet langtidssygdom inde fra aab, kan dette ikke lade sig gøre.

Angående 

Grønne team

Nogle

 beboer

e

 havde skrevet på 

Facebook

vi skulle fyre to af vores 

gårdmænd. 

, at de havde hørt at 

Vi blev selvfølgelig meget bekymret omkring dette rygte

, da vi som bestyrelse ingen info havde fået fra Aab. 

Vi kontaktede bestyrelsen I afd. 106, 

De havde ej heller fået denne info. 

for at høre om de kendte noget til dette. 

Bestyrelsen har

 efterfølgende

haft hastemøde med Aab, 

fyringer I afd. 107

og

der er ikke planlagt 

Vi er en 

parlamentarisk 

bestyrelse og 

vi ansætter og fyrer ikke. 

Det gør Aab

Vi vil selvfølgelig kæmpe for vores gårdmænd, hvis fyring skulle komme på tale. 

vi ser en stor tryghed I at det er de samme gårdmænd, som er I afdelingen. 

Vores gårdmænd er dygtige og 

Hvis der skal kontaktes til bestyrelsen angående spørgsmål

 mm. foregår dette på,

 mail, telefon eller ved 

første mandag I måneden I beboerlokalet 

fra kl. 19-20

, hjælp

Kontakt på mail er 

via linket på aab107.dk 

Kontakt på 

telefon er hver mandage mellem 19-20

 på nummer, 

20310643. 

, hvor vi selvfølgelig håber at se så mange som muligt til en kop kaffe, og lidt 

kage. 

Beboer time er D. 3/2-2020 fra 19-20

N

æste bestyrelsesmøde er D. 10/2-2020

Husk at alt info 

Venlig hilsen

fra bestyrelsen, referater, mm

bestyrelsens glasmontre, 

ved kontoret nr. 14

, samt på aab107.dk

. Her ses også billede af hvem bestyrelsen er

, og hvordan de kan kontaktes.

. bliver hængt op I 

Bestyrelsen AAB 107

Nyhedsbrev Jul & Nytår 2019

 

Parkering:

AAB er kommet med en udmelding angående parkeringsafgift. Parkeringsafgifterne (75kr.), bliver fremover trukket automatisk over huslejen en gang om året (2019 bliver trukket i huslejen januar måned 2020. 2020 bliver først trukket efter fornyelsen i januar).

Vi indkalder til fornyelse af parkeringstilladelser 6. og 7. januar 2020, kl. 16-19 begge dage.

AAB har undersøgt om vi må bruge pengene fra parkeringstilladelserne til optegning af streger på parkeringspladsen. Det er godkendt.

 

Minihelhedsplan:

Angående minihelhedsplanen kan vi desværre ikke melde en dato ud endnu. AAB og arkitekterne har bump på vejen. Vi håber snarest at kunne melde en dato ud.

 

Julefesten:

Årets julefest var en succes for alle fremmødte. Bestyrelsen takker for en dejlig eftermiddag fyldt med julehygge og glade børn.

 

Gløgg-arrangement:

Vi siger tak for fremmødet og for hyggeligt samvær.

 

Sikkerhed:

Kælderdøre SKAL være aflåst. Låsen må ikke slås fra. Vi har haft rigtig mange ubudne gæster, og det vil vi gerne have stoppet.

 

Julebanko:

Julebanko med afd. 106 var et vellykket og hyggeligt fælles arrangement, som vi håber på flere af. Tak til afd. 106 for invitationen.

 

Bestyrelsen ønsker alle i afdelingen en glædelig jul og et godt nytår!

Nyhedsbrev november/december 2019

Bestyrelsen har fået sat en glasmontre op ved ejendomskontoret, hvor der fremover vil blive hængt nyheder, referater og lignende op.

Der er påbegyndt opsætning af røgalarmer i alle flyttelejligheder. Det blev vedtaget på afdelingsmødet 2018.

Beboergruppens sedler blev til at starte med pillet ned. Det skyldes at beboergruppens vedtægter endnu ikke er godkendt, hvilket bestyrelsen har informeret om. Der foreligger nogle regler, og dem skal vi forholde os til. Vedtægterne skal underskrives før at man må kalde sig en beboergruppe eller lignende. Beboergruppen har bedt om at få stillet et lokale til rådighed. Det kan ikke lade sig gøre før dette har været til afstemning på et afdelingsmøde. Vi er som bestyrelse båndlagt af de regler, som nu engang foreligger hos AAB. Vedtægterne skal være i orden før gruppen kan godkendes. Bestyrelsen venter stadig på at få de reviderede vedtægter fra beboergruppen. Der må desuden kun hænges info op i opgangene fra AAB, kontoret, bestyrelsen og afdelingens godkendte grupper. Hvis man ikke hører ind under disse, og ønsker at hænge noget op, skal det foregå efter aftale med afdelingsbestyrelsen. En sådan aftale forelå ikke.

En beboergruppe er ikke det samme som en afdelingsbestyrelse, og derfor er det uhensigtsmæssigt at lade folk i afdelingen tro dette. En beboergruppe har ikke de samme beføjelser som en bestyrelse.

En beboergruppe ligger under samme kategori som strikkeklubben, billardklubben og lignende.

Bestyrelsen håber at der kommer et godt samarbejde med alle de grupper der er i afdelingen.

Endnu engang har vi behov for at fortælle at bestyrelsen ikke er en del af Nabohjælp på Facebook.     

Angående parkeringstilladelser, så skal man huske at få en ny p-tilladelse, hvis man flytter internt. Når du flytter fra et lejemål, bliver p-tilladelsen opsagt med lejemålet, og skal derfor oprettes på det nye lejemålsnummer.

Afdelingsbestyrelsen ønsker alle i afdeling 107 en glædelig jul

Nyhedsbrev Oktober 2019 i afd. 107Angående Nabohjælp på Facebook


Det blev den 4/2-2019 besluttet, at bestyrelsen ikke ytrer sig på siden Nabohjælp på Facebook, da det er en privat oprettet gruppe. Mange beboere skriver til hinanden på Nabohjælp på Facebook omkring problemer i afdelingen. Det er vigtigt at alle beboere i afdeling 107 er klar over, at bestyrelsen ikke er en del af denne side. Derfor opfordrer vi beboerne til at henvende sig direkte til bestyrelsen, hvis der er noget vi skal hjælpe med. Formanden kan træffes på telefon 20310643 hver mandag mellem 19-20.


Bestyrelsen kan træffes i beboertimen, den første mandag i måneden kl. 19-20 i beboerlokalet.


Man kan desuden henvende sig på mail via. vores hjemmeside aab107.dk under kontakt.Angående urafstemning om katte


På baggrund af AAB´s regnefejl, som bestyrelsen efterfølgende fandt, er AAB blevet gjort opmærksom på dette. AAB har i forhold til §14 stk.7, besluttet at det skal ud til urafstemning. Derfor vil vi indkalde til ekstraordinært afdelingsmøde snarest. AAB mener ikke, at vi på baggrund af forløbet på afdelingsmødet kan forsvare at gå direkte til en urafstemning.


Bestyrelsen arbejder på at finde et lokale til afholdelse af ekstraordinært afdelingsmøde hurtigst muligt. Dette møde omfatter KUN urafstemningen vedrørende katte-hold.Angående vaskerier


Vi har nu fået en udmeldelse fra Kim Lønberg, inspektør i afdeling 107, om at vaskerierne påbegyndes 2020.Angående Fibia


Vi er som bestyrelse lige så frustrerede som beboerne, over det regnestykke som er sendt ud fra AAB. Vi har selv haft de samme problemstillinger som beboerne.Vi beklager at vi ikke har kunne give flere informationer. Vi i bestyrelsen har rettet henvendelse til AAB, og de henviser til den omdelte informationsskrivelse. Ellers kan man henvende sig på mail: opkraevning@aab.dk.Angående beboerlokalet


Beboerlokalet har fået nye åbningstider. Gå ind på afdelingens hjemmeside aab107.dk for nærmere info. Der er købt ny støvsuger til lokalet, da den anden ikke virkede mere. Der vil også blive indkøbt duge til bordene.Angående lydoptagelse fra årsmødet


Grundet regler i GDPR-loven, som trådte i kraft i maj 2018, må bestyrelsen ikke udlevere lydoptagelsen fra årsmødet. Derfor henviser vi til AAB.Venlig hilsen                                                            afdelingsbestyrelsen afd. 107


Nyhedsbrev Aab 107 - 24.06.2019


Der har været workshops for børn og voksende, igennem Aab og der vil komme et idé katalog, som deres konsulent vil udarbejde til os, og efterfølgende bliver delt ud.


Sommerfest har vi valgt at aflyse, da vi er en ny bestyrelse, og dermed skal vi bruge lidt tid på at arrangere sådan et arrangement, men der vil komme dage i løbet af sommeren og efteråret, hvor vi holder nogle forskellige arrangementer, i gårdene. Dette vil der komme info om i opgangene.


I juli måned har bestyrelsen sommerferie, og derfor vil der være lidt stille på hjemmeside. Ydeligere holder vi også fri fra beboer time, mandag d. 1 juli 2019.
Selskabslokalet er ikke til at leje i Juli måned.
Vi er tilbage igen mandag d. 5 August ved beboer time, hvor vi kan træffes, kl 19-20 i beboer lokalet.
Der vil være kaffe og lidt kage.
Vi holder dog stadig lidt arrangementer i juli måned trods ferie.

Der er kommet billede og info, op af bestyrelsen på opslagstavlen ved kontoret, så det nu kan ses hvem den nye bestyrelse er.
Disse billeder med info står også på hjemmesiden.

Fodboldmål samt nogle nye bænke og borde, vil komme snarest.

Til sidst vil vi takke mediegruppen for deres gode arbejde, med hensyn til fibernet/Waoo. Vi glæder os til det er helt på plads.

Mange sommerhilsner og rigtig god sommer


Bestyrelsen Aab 107

Del siden